Giả danh cán bộ Thanh tra Bộ GD&ĐT để bán sách

Theo Thanh tra Bộ GD&ĐT, thời gian gần đây có một số người mạo danh cán bộ thanh tra của Bộ liên hệ với các trường để thanh tra đột xuất hoặc bán tài liệu. Thanh tra Bộ GD&ĐT khẳng định thanh tra chỉ làm việc theo kế hoạch, nếu có việc đột xuất sẽ có văn bản cụ thể và không bán tài liệu. Thanh tra Bộ đề nghị các trường cảnh giác tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Nếu có người xưng cán bộ thanh tra để bán tài liệu hay thanh tra đột xuất đề nghị các trường liên hệ với Thanh tra Bộ GD&ĐT, SĐT: 043.8683759; 043. 868 2136.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm