Giải ngân vốn vay ODA chậm vì khó giải phóng mặt bằng

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành về tình hình tiếp nhận, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi quý 2 năm 2015.

Theo đó, TP.HCM đang theo dõi 15 dự án có nguồn vốn ODA với tổng vốn đầu tư gần 110.000 tỉ đồng. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2015, tình hình giải ngân vốn ODA của các dự án còn chậm, mới đạt 44% kế hoạch vốn được giao. Cụ thể, ngành hạ tầng đạt 43,5%, ngành môi trường đạt 58,3%.

Nguyên nhân khiến tốc độ giải ngân thấp là do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời các công trình tiện ích gặp nhiều khó khăn. Việc thi công một số gói thầu gặp khó do việc phân luồng giao thông, thi công trong khu vực hẹp và phải xử lý các công trình ngầm. Bên cạnh đó, một số dự án phải điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với tình hình thực tế cũng như xử lý một số tình huống trong đấu thầu.

Giải ngân vốn vay ODA chậm vì khó giải phóng mặt bằng ảnh 1

Dự án metro Bến Thành - Suối Tiên mới giải ngân được 49%

Chẳng hạn, dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM lưu vực kênh Tàu Hủ – Bến Nghé – kênh Đôi – kênh Tẻ giai đoạn 2 mới giải ngân được 10% vốn ODA so với hiệp định vay đã ký.

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 từ Bến Thành đi Suối Tiên giải ngân được 49%. Dự án tuyến số 2 Bến Thành – Tham Lương giải ngân được 6%. Trong khi đó, tiểu dự án Nâng cấp đô thị TP.HCM đã giải ngân được 97,3%.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA, UBND TP.HCM sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng hạng mục chủ yếu của dự án và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan, nhất là khâu đền bù và giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo các chủ dự án và ban quản lý dự án ODA nghiên cứu ban hành quy định nội bộ về những biện pháp phòng, chống tham nhũng.

UBND TP.HCM cũng kiến nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư tăng cường công tác tập huấn các quy định về quản lý ODA, đặc biệt là các văn bản quy định mới như Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu... Sớm nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 38/2013/NĐ – CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ cho phù hợp với Luật Đầu tư công.

TPHCM cũng kiến nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ thành phố trong việc vận động nguồn ODA tài trợ cho các dự án ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng, giao thông, môi trường có quy mô lớn như dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị, Nhà ga trung tâm Bến Thành, nhà máy xử lý nước thải và dự án Quản lý rủi ro ngập nước.

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu để điều chỉnh các quy định nhằm thực hiện hài hòa thủ tục giữa quy định của Việt Nam và chính sách của Nhà tài trợ.

Giải ngân vốn vay ODA chậm vì khó giải phóng mặt bằng ảnh 2