Giảm lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

Đây là nội dung sửa đổi quy định tại Thông tư 118/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam.

Đối với các trường hợp còn lại, lệ phí vẫn giữ nguyên mức 400.000 đồng/hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư với người không phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư; 20 triệu đồng/hồ sơ cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam; 1 triệu đồng/hồ sơ cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam và 2 triệu đồng/hồ sơ cấp phép hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm