Giám sát oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự

Sáng 18-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của QH, UBTVQH năm 2015. Tại tờ trình này, Văn phòng QH đề nghị UBTVQH xem xét, lựa chọn 4/6 nội dung sau để thực hiện giám sát.

Chuyên đề thứ nhất là hiệu quả sử dụng vốn ODA cho đầu tư phát triển trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Thứ hai là việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2013. Thứ ba là tình hình oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Thứ tư là việc thực hiện chính sách, pháp luật về chương trình xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giai đoạn 2011-2014. Thứ năm là việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội. Thứ sáu là việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược.

Cho ý kiến vào vấn đề trên, cả Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng và Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai đều đề nghị tiến hành giám sát tình hình oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự. Bởi đây là vấn đề nóng và thực tế đã xảy ra khá nhiều vụ bị kết án oan sai diễn ra trong thời gian qua. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cũng tán thành ý kiến trên nhưng đề nghị QH, UBTVQH chỉ giám sát chuyên đề thứ ba và thứ tư, còn các chuyên đề khác thì do các ủy ban làm.

l Cùng ngày thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, Chính phủ đề nghị áp dụng chế độ BHXH bắt buộc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới ba tháng được giao kết bằng văn bản. Tuy nhiên, thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội cho rằng theo quy định hợp đồng lao động dưới ba tháng có thể giao kết bằng lời nói, không nhất thiết phải bằng văn bản. Do đó, nếu đưa quy định trên vào luật thì tính khả thi sẽ không cao. “Trong điều kiện hiện nay, cần tăng cường việc tuyên truyền, vận động và có giải pháp thu hút nhóm đối tượng này tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh phí cho người lao động thuộc khu vực không chính thức có mức thu nhập thấp tham gia BHXH làm cơ sở cho việc tham gia BHXH bắt buộc trong tương lai đối với nhóm này” - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai nói.

THÀNH VĂN