Thông tin chi tiết về yêu cầu, hồ sơ và mẫu đơn xem tại trang web www.siit.tu.ac.th. Ứng viên phải gửi toàn bộ hồ sơ trước ngày 31-3-2013 đến địa chỉ: Admissions and Public Relations Division, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Rangsit Campus, P.O. Box 22, Thammasat Rangsit Post Office, Pathumthani 12121, Thailand. Mọi thắc mắc, ứng viên có thể liên hệ trực tiếp cô Sirikanya Kaewthep qua email: admissions@siit.tu.ac.th.

Q.DŨNG