Bộ  GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi và phổ điểm các khối thi truyền thống A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ (thi tại 70 cụm thi do trường ĐH chủ trì) để các trường và thí sinh tham khảo trong đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ sắp tới.

Kết quả cho thấy trừ các khối thi D, D1 có điểm trung bình dưới 15, khối C có điểm trung bình xấp xỉ 15, các khối thi còn lại đều có điểm trung bình trên 15. Điều này là do phổ điểm các môn tự nhiên như toán, lý, hóa lệch về phía điểm cao còn phổ điểm của môn tiếng Anh lệch về phía điểm thấp.

I. Phổ điểm các môn thi của thí sinh tại 70 cụm thi do trường ĐH chủ trì

1. Môn toán

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm xét tuyển ĐH, CĐ 2016 - ảnh 1

2. Môn ngữ văn

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm xét tuyển ĐH, CĐ 2016 - ảnh 2

3. Môn lịch sử

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm xét tuyển ĐH, CĐ 2016 - ảnh 3

4. Môn địa lý

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm xét tuyển ĐH, CĐ 2016 - ảnh 4

5. Môn vật lý

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm xét tuyển ĐH, CĐ 2016 - ảnh 5

6. Môn hóa học

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm xét tuyển ĐH, CĐ 2016 - ảnh 6

7. Môn sinh học

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm xét tuyển ĐH, CĐ 2016 - ảnh 7

8. Môn tiếng Anh

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm xét tuyển ĐH, CĐ 2016 - ảnh 8

II. Phổ điểm các khối thi A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh thi tại 70 cụm thi do trường ĐH chủ trì => Mời XEM TẠI ĐÂY