Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1-9-2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23-8-2021. Tổ chức khai giảng vào ngày 5-9-2021.

Trước quyết định này, nhiều phụ huynh, học sinh băn khoăn liệu tình hình dịch phức tạp như hiện nay việc cho học sinh đi học trở lại đã thực sự an toàn hay chưa.

Trước vấn đề này, ông  Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng vụ Giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT) cho biết các địa phương hiện đang căng thẳng vì dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP/tỉnh có thể quyết định lùi thời gian khai giảng, học sinh tựu trường.

Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định khung thời gian năm học để địa phương căn cứ vào đó quyết định kế hoạch năm học cụ thể cho các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn. Đây là văn bản khung, áp dụng chung cho toàn quốc.

Khung kế hoạch thời gian năm học này vẫn có thể thay đổi để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, với năm học 2021-2022 này là tình hình dịch bệnh COVID-19.

Hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, nhưng cũng có nơi dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát và có thể thực hiện theo khung thời gian năm học theo đúng các mốc đã quy định.

Việc này do  Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định kế hoạch cụ thể. Trong đó, thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022.

Trường hợp dịch quá căng thẳng, không thể kết thúc năm học theo kế hoạch, địa phương báo cáo Bộ GD&ĐT để có hướng dẫn đặc thù cho địa phương đó. Điều quan trọng là vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa có thể hoàn thành kế hoạch năm học vào thời điểm phù hợp.