Theo đó, các khoản phí nhập học bao gồm: phí hồ sơ, chi phí hành chính, phí làm thẻ sinh viên, phí khám sức khỏe nhập học, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn

Trường cũng thông báo tạm thời chưa thu học phí khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Khi trường được tự chủ về tài chính, mức học phí được áp dụng cho các đối tượng được căn cứ theo Thông báo số 2626/TB -TĐHYKPBT ngày 24-7-2018 của trường về việc thông báo mức học phí năm học 2018-2019.

Khi được phê duyệt đề án tự chủ tài chính, mức học phí theo thông báo trước đó, theo tín chỉ và niên chế đều tăng 1,5-2 lần. Cụ thể:

ĐH Y Phạm Ngọc Thạch thông báo học phí năm học mới - ảnh 1

ĐH Y Phạm Ngọc Thạch thông báo học phí năm học mới - ảnh 2

Trước đó, lãnh đạo nhà trường cũng cho biết trường đang chờ UBND TP.HCM phê duyệt đề án tự chủ tài chính. Dự kiến cuối tháng 8, đầu tháng 9 UBND TP.HCM sẽ phê duyệt đề án tự chủ tài chính của trường. Khi đó trường sẽ thực hiện việc thu học phí chính thức theo đề án này.