Theo đó, nguyên tắc xác định học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của ng­ười dân. Cụ thể, mức học phí và chi phí học tập khác không vượt quá 5% thu nhập bình quân hộ gia đình ở mỗi vùng.

Đối với học phí bậc đại học, dự thảo đưa ra khung học phí theo sáu nhóm ngành đào tạo. Trong đó, nhóm ngành có mức học khí cao nhất là y dược, từ 340.000 đồng/tháng (2010-2011) và tăng dần đến 800.000 đồng/tháng (2014-2015); thấp nhất là nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật: từ 290.000 đồng/tháng (2010-2011) đến 550.000 đồng/tháng (2014-2015).

Ngoài ra, dự thảo lần này cũng quy định chi tiết các đối tượng được miễn, giảm học phí.

Q.VIỆT