Trong hơn 250 trường ĐH, CĐ thực hiện chính sách "ba công khai", nhiều trường đã thông báo thu nhập của giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ năm 2008 và dự kiến năm 2009.

Các giảng viên trẻ ở TP.HCM trao đổi trong tọa đàm ngày 19/11. Ảnh: Minh Quyên.

Theo công bố của nhiều trường, thu nhập bình quân của giảng viên dao động từ 3 đến 4 triệu đồng.

Mức tăng của năm 2009 so với 2008 từ 300.000 đồng trở lên. Ở một số trường ĐH ngoài công lập, mức bình quân "nhỉnh" hơn một chút.

Đáng chú ý, thấp nhất là thu nhập của giảng viên ĐH Hà Hoa Tiên, trường ĐH mới mở 2 năm, ở Hà Nam. Và "xôm" nhất là thu nhập của giảng viên ĐH Hoa Sen, ở TP.HCM.

Trong số 45 cán bộ, Trường ĐH Hà Hoa Tiên có 37 giảng viên ( có (21 cơ hữu, không có PGS, có 1 tiến sĩ).

Năm 2008, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có 267 cán bộ viên chức (chiếm 47,5%) thu nhập từ 2 đến 5 triệu mỗi tháng. Tỷ lệ có thu nhập từ 5 đến dưới 7 triệu là 22,4%; từ 7 triệu đến dưới 10 triệu là 17,8% và có 69 người (chiếm 12.3%) thu nhập từ 10 triệu đồng trở lên.

Thu nhập theo sổ sách của giảng viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay khá khiêm tốn, với 2,8 triệu đồng, trong khi con số này ở ĐH Bách khoa Đà Nẵng là 5,56 triệu đồng.

Tại ĐH Nông nghiệp Hà Nội, giảng viên có thu nhập 4,2 triệu đồng, còn cán bộ quản lý hưởng mức 5,5 triệu.

Ở ĐH Dược Hà Nội khá hơn với con số 4,3 triệu đối với giảng viên, 7,2 triệu cho cán bộ quản lý và 3,5 triệu dành cho nhân viên phục vụ.

So với năm trước, năm 2009 thu nhập bình quân của cán bộ quản lý Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu tăng gần gấp đôi trong khi thu nhập giảng viên nhỉnh hơn 900.000 đồng. Năm nay, doanh thu của trường hơn 20 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là hơn 6 tỷ.

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ có 911 người, trong đó 755 giảng viên (cơ hữu là 304, số GS và PGS là 16 và 45). Sau khi cân đối thu chi, trường còn chênh lệch hơn 1,2 tỷ đồng. Tính trung bình, giảng viên trường này năm nay tăng thu nhập 1,2 triệu đồng, trong khi cán bộ quản lý "nhích" 800.000.

Thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) năm nay tăng 1 triệu đồng, với ước tính 6,2 triệu cho mỗi tháng. Con số này ở Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) chưa được cập nhật.

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam năm nay dự kiến thu nhập bình quân/tháng là 3,36 triệu đồng, tính chung cho cả cán bộ, giảng viên và nhân viên.

Một số trường như Học viện Ngoại giao, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Tài chính,v.v.. chưa bật mí con số này.

Thống kê thu nhập bình quân của một số trường ĐH, CĐ (đơn vị tính: triệu đồng)

TrườngGiảng viênCán bộ quản lýNhân viên phục vụ
Năm 2008Dự kiến 2009Năm 2008Dự kiến 2009Năm 2008Dự kiến 2009
CĐ Viettronics (Hải Phòng)2,732,73
ĐH Bà Rịa Vũng Tàu3,24,33,96,62,5 - 1,4
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh3,23,53,33,6
ĐH Bách khoa Hà Nội2,83,152,12,82,12,8
ĐH Kinh doanh và Công nghệ4,045,23,9504,7402.83,37
ĐH Nông lâm Huế3,277,243,06
ĐH Khoa học Huế3.9503.5401.35
ĐH Ngoại ngữ Huế3.1374,9191,76
ĐH Sư phạm Huế4,8544,3135,685,652,862,63
ĐH Hải Phòng3,84,13,73.9641,1231.642
ĐH Hà Hoa Tiên1,521,832,733.881.131.38
ĐH Hoa Sen8,419,3017,319,104,034,4
ĐH Ngoại thương4,65,24,04,51,21,5
ĐH Văn Hiến5,15,78,39,14,24,7
CĐ Thương mại và Du lịch3,353,68
CĐ Tài chính Hải quan5,1136,1363,4224,1241,21,3
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM6,25,2
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh4,534,92
ĐH Nông nghiệp Hà Nội4,25,53,1
ĐH Luật TP.HCM3,7
ĐH Dược Hà Nội4,37,23,5
Trường thành viên ĐH Đà Nẵng
Cơ quan ĐH Đà Nẵng3,74 3,89
Trường ĐH Bách khoa5,33 5,56
Trường ĐH Kinh tế 5,5 5,8
Trường ĐH Sư phạm 4,394,89

Trường CĐ Công nghệ

4,3

Theo Hạ Anh ( VNN)