Chiều 25-6, thí sinh kết thúc 90 phút làm bài thi môn Toán, với 50 câu hỏi.

Mời bạn đọc xem gợi ý giải Mã đề 103 do Hocmai.vn thực hiện TẠI ĐÂY

Đề thi và gợi ý giải  Bài giải do CLB Thủ Khoa Việt Nam thực hiện:

Gợi ý giải 24 mã đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 1

Gợi ý giải 24 mã đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 2

Gợi ý giải 24 mã đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 3

Gợi ý giải 24 mã đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 4

Gợi ý giải 24 mã đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 5

Gợi ý giải mã đề 109: 

1 - D 2 - C 3 - C 4 - C 5 - A
6 - B 7 - B 8 - B 9 - A 10 - D
11 - A 12 - A 13 - D 14 - A 15 - B
16 - C 17 - D 18 - C 19 - A 20 - B
21 - D 22 - D 23 - A 24 - A 25 - A
26 - C 27 - B 28 - C 29 - A 30 - A
31 - D 32 - D 33 - B 34 - D 35 - A
36 - D 37 - B 38 - A 39 - D 40 - B
41 - C 42 - A 43 - C 44 - A 45 - C
46 47 - D 48 - A 49 - A 50 - C

 

Gợi ý giải 24 mã đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 6

Mã đề 104, 105, 106: 

Gợi ý giải 24 mã đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 7
 

Mã đề 107, 108, 109: 

Gợi ý giải 24 mã đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 8
 

Mã đề 110: 

Gợi ý giải 24 mã đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 9
 

Mã đề 111, 112: 

Gợi ý giải 24 mã đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 10
 

Gợi ý giải 24 mã đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 11
 

Gợi ý giải 24 mã đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 12
 

Gợi ý giải 24 mã đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 13
 

Gợi ý giải 24 mã đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 14
 

Gợi ý giải 24 mã đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 15
 

Gợi ý giải 24 mã đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 16
 

Gợi ý giải 24 mã đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 17