Chương trình do Phòng GD&ĐT quận 7 và báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức (ngày 28-3).

Theo ông Minh, giáo dục hiện nay đang sa đà vào chuyện thi cử, chưa chú trọng dạy làm người, học sinh cũng học để lấy tấm bằng là chính. Hiệu trưởng là những người chỉ huy mặt trận cơ sở nên cần phải chủ động thay đổi tư duy, cách tổ chức mới mong đổi mới giáo dục. Đặc biệt, các cấp từ mầm non, tiểu học và THCS phải lấy dạy người, rèn năng lực làm mục tiêu.

P.ANH