Đồng thời hỗ trợ sinh hoạt phí mỗi tháng 15.000 NT cho chương trình ĐH và 20.000 NT cho chương trình thạc sĩ, tiến sĩ. Tiêu chí đánh giá chủ yếu dựa vào kế hoạch học tập, thành tích học tập, năng lực ngoại ngữ, thư giới thiệu và khả năng thể hiện khi phỏng vấn.

Ứng viên xin học bổng phải là công dân Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam, đồng thời phải tốt nghiệp THPT trở lên; chưa từng ở Đài Loan theo học học vị cùng cấp đang xin; chưa từng bị hủy tư cách nhận học bổng Đài Loan hoặc học bổng tiếng Hoa Bộ Giáo dục; chưa từng nhận học bổng này trong năm năm; trong thời gian nhận học bổng không được đồng thời nhận học bổng khác của chính phủ hoặc của các trường ĐH Đài Loan; không được nằm trong diện trao đổi sinh viên giữa các trường ĐH Đài Loan và các trường nước ngoài. Hạn cuối nộp hồ sơ đến ngày 10-4-2013. Thông tin chi tiết tham khảo tại trang web www.tweduvn.org.

Q.DŨNG