Về đối tượng tuyển sinh có sự thay đổi, đó là tuyển tối đa 10% nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân cho các ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông tại Học viện Kỹ thuật quân sự. Riêng số lượng tuyển sinh của từng khối tại Học viện Quân y chỉ tiêu khối A là 1/4, khối B là 3/4; Trường ĐH Chính trị (Sĩ quan Chính trị) chỉ tiêu khối A là 1/3, khối C là 2/3 so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) yêu cầu Trung tâm Công nghệ đào tạo và hệ thống việc làm (ETC) dừng tuyển sinh các chương trình liên kết đào tạo quốc tế từ năm 2013. Bộ GD&ĐT yêu cầu ĐHQGHN báo cáo việc tổ chức kiểm điểm, xử lý các thiếu sót, khuyết điểm của tập thể, cá nhân có liên quan đến các vi phạm...

V.THỊNH