Đến nay, sau 17 năm thực hiện chương trình học bổng khuyến tài (học bổng 1&1) đã trao tặng cho 2.414 sinh viên với sự tài trợ của 552 người và 40 tập đoàn, công ty, đơn vị với tổng số tiền trao học bổng cho các em trong suốt bốn, năm, sáu năm học ĐH hơn 20 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học TP, cho biết đây là hoạt động thường niên của Hội Khuyến học TP trong suốt thời gian qua. Học bổng khuyến tài 1&1 chính là một ân nhân là cá nhân hoặc đơn vị sẽ tài trợ cho một sinh viên suốt quá trình học ĐH. Học bổng khuyến tài đã thực sự là một chương trình góp phần tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ xã hội. Trong suốt 17 năm qua, chương trình đã đạt được những thành quả rất đáng phấn khởi, trước hết vì bản thân ý nghĩa học bổng có sức thuyết phục, vì cách trao học bổng theo phương thức 1&1 tạo được niềm tin, vì chính sự vượt khó để trưởng thành, thành đạt của các em đã lay động lòng người.

Từ học bổng này đã có 1.831 em sinh viên tốt nghiệp ĐH. Các em ra trường có công việc ổn định, nhiều em học sau ĐH, thành đạt. Nhiều em đã trở về cùng các cô chú ở Hội Khuyến học TP vận động, giúp đỡ đàn em.