Tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định trên cương vị là chủ tịch Hội đồng SEAMEO (Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á) năm 2013, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để cùng các quốc gia thành viên hoàn thành các chương trình, nội dung hợp tác đã thống nhất.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và mạnh mẽ về giáo dục, phấn đấu đến năm 2020 sẽ có một nền giáo dục tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước”.

Chủ tịch nước đánh giá cao hội nghị lần này đã lựa chọn chủ đề của diễn đàn chính sách với nội dung “Học tập suốt đời: Chính sách và triển vọng”. Qua đó mong mỏi tại hội nghị lần này, các nước thành viên sẽ tập trung thảo luận để thông qua các quyết sách và giải pháp cụ thể nhằm thực hiện Chiến lược phát triển 10 năm (2011-2020) của SEAMEO đã được Hội nghị SEAMEC 46 thông qua; Trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các ý tưởng mới và đưa ra những giải pháp, cách thức hợp tác hiệu quả nhằm đẩy mạnh “học tập suốt đời” và xây dựng một xã hội học tập ở mỗi quốc gia thành viên và trong cả khu vực.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 10 bộ trưởng các nước thành viên và hai lãnh đạo Ban Thư ký SEAMEO.

Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 21-3.

V.THỊNH