Sở dĩ ngành giáo dục nợ tiền giáo viên là do thiếu hơn 2.400 giáo viên và số lượng học sinh tăng. Trong khi đó ngành phải sử dụng tới 90% ngân sách để chi lương, chỉ còn lại 10% ngân sách chi cho mua sắm trang thiết bị, sửa chữa, tiền điện, tiền nước và tiền tăng giờ, tăng buổi nên tình trạng này xảy ra thường xuyên.

“Tình trạng nợ lương, nợ tiền tăng giờ, tăng buổi sẽ không giải quyết được nếu không tăng chi ngân sách cho ngành giáo dục và không tuyển đủ giáo viên. Trong năm 2010 nhiều khả năng ngành sẽ tiếp tục nợ tiền của giáo viên” - ông Đức nói.

Theo V.TR.(TTO)