Ông Vang khẳng định nguồn kinh phí sắp tới sẽ dư để du học sinh chi phí sống và học tập ở nước ngoài, lưu học sinh có hẳn tài khoản, tiền sẽ được rót thẳng vào tài khoản. Tất cả thông tin về tài chính này sẽ công khai trên website của Bộ, lưu học sinh có vấn đề gì khúc mắc thì liên lạc ngay với lãnh đạo Bộ hoặc các cơ quan liên quan.

Tiến sĩ Vang cũng cho biết hiện Bộ GD&ĐT còn thừa trên 200 tỉ đồng tiền ngân sách cho du học sinh đề án 322. Số tiền này không phải do tiêu không hết mà do đã tiết kiệm được để có thêm nhiều người đi học. Số tiền này sẽ phục vụ cho năm sau.

T.HƯƠNG