Theo đó, đô thị này có quy mô 924,7ha, trong đó khoảng 310ha dành cho giáo dục - đào tạo cấp TP. Số lượng học sinh, sinh viên cho khu giáo dục và đào tạo dự kiến khoảng 62.000 người.

Đô thị này nằm trong quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị Tây Bắc, tạo động lực góp phần đẩy nhanh tiến độ và phát triển Khu đô thị Tây Bắc, hình thành một không gian đô thị hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại.

Đô thị Đại học Quốc tế Việt Nam gồm các chức năng chính: khu giáo dục (bao gồm tiểu học, trung học, dạy nghề bậc cao, đại học, …); khu dân cư, tái định cư; khu thương mại dịch vụ; khu giải trí, y tế, thể thao; khu công viên và công viên công nghệ thông tin.

Theo DƯƠNG THẢO (báo Xây Dựng)