Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn lễ kỷ niệm 55 năm Trường Học sinh miền Nam là dịp để các thế hệ học sinh tưởng nhớ, tri ân các thầy cô đã vì miền Nam mà hy sinh cả vật chất lẫn xương máu của mình. Đây là dịp để ngành giáo dục rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích nhằm góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Từ năm 1954 đến 1975, hệ thống 28 Trường Học sinh miền Nam được xây dựng ở Hà Nội và các địa phương lân cận như Hải Phòng, Hà Nam, Phú Thọ đã góp phần đào tạo cho đất nước hơn ba vạn học sinh các thế hệ.

T.NHƯ