Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành các tổ hợp xét tuyển dành cho thí sinh THPT năm 2018.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm đối với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa các môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30.

Điểm trúng tuyển khóa 44 - đại học chính quy Trường ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2018:

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

1

7220201_01

Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại(*)

22.5

2

7310101

Ngành Kinh tế

20.7

3

7310101_01

Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng

20.7

4

7310101_02

Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

19

5

7310101_03

Chuyên ngành Kinh tế chính trị

19

6

7310107_01

Chuyên ngành Thống kê kinh doanh(*)

19.3

7

7310108_01

Chuyên ngành Toán tài chính(*)

19.2

8

7340101

Ngành Quản trị kinh doanh

21.4

9

7340101_01

Chuyên ngành Quản trị bệnh viện

18

10

7340115

Ngành Marketing

22.4

11

7340120

Ngành Kinh doanh quốc tế

22.8

12

7340120_01

Chuyên ngành Ngoại thương

22.6

13

7340121

Ngành Kinh doanh thương mại

21.7

14

7340201

Ngành Tài chính - Ngân hàng

20

15

7340201_01

Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh

18.8

16

7340201_02

Chuyên ngành Quản trị hải quan - ngoại thương

21.2

17

7340201_03

Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư

18

18

7340201_04

Chuyên ngành Thị trường chứng khoán

17.5

19

7340201_05

Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm

18

20

7340201_06

Chuyên ngành Đầu tư tài chính

19

21

7340201_07

Chuyên ngành Tài chính quốc tế

21.3

22

7340301

Ngành Kế toán

20.4

23

7340403_01

Chuyên ngành Quản lý công

17.5

24

7340405_01

Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh(*)

20

25

7340405_02

Chuyên ngành Thương mại điện tử(*)

21.2

26

7340405_03

Chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp(*)

17.5

27

7380101_01

Chuyên ngành Luật kinh doanh

20.3

28

7380101_02

Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế

20.5

29

7480103_01

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm(*)

19

30

7810103_01

Chuyên ngành Quản trị lữ hành

21.6

31

7810201_01

Chuyên ngành Quản trị khách sạn

22.2

32

7810201_02

Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

21.4

(*) là tổ hợp xét tuyển có môn nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.