Kỳ thi vào lớp 10 Phổ thông Năng khiếu đã diễn ra từ ngày 11 đến 15-7.

Thí sinh xem điểm thi TẠI ĐÂY

Trường Phổ thông Năng khiếu cũng đồng thời công bố điểm chuẩn ở cả 2 cơ sở.

Cơ sở 1:

STT

Lớp

Điểm chuẩn

1

Toán

33.00

2

Tin (thi Tin)

26.95

3

Tin (thi Toán)

30.65

4

Vật lý (thi Lý)

24.45

5

Vật lý (thi toán)

29.40

6

Hóa học

30.05

7

Sinh học (thi Sinh)

30.41

8

Sinh học (thi Toán)

28.10

9

Tiếng Anh

35.50

10

Ngữ Văn

30.00

11

Không chuyên

19.20

Cơ sở 2:

STT

Lớp

Điểm chuẩn

1

Toán

24.40

2

Vật lý (thi Lý)

20.60

3

Vật lý (thi Toán)

22.65

4

Hóa học

25.10

5

Sinh học (thi Sinh)

24.01

6

Sinh học (thi Toán)

21.20

7

Tiếng Anh

30.00

8

Ngữ văn

26.10

So với năm ngoái, chỉ có điểm chuẩn lớp tiếng Anh và lớp Hóa cả 2 cơ sở đều tăng, các lớp còn lại đều giảm.

Học sinh được tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên

Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên

Có điểm xét tuyển đạt từ điểm chuẩn trở lên

Thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Theo thông tin từ trường, số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10 năm nay là 2.682 thí sinh, giảm 170 em so với năm 2019, giảm hơn 350 em so với năm 2018.

Chỉ tiêu tuyển sịnh lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu năm học 2020-2021 được phân bố như sau:

Tại cơ sở 1 (quận 5), trường tuyển 245 học sinh cho bảy lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh và Ngữ văn. Mỗi lớp không quá 35 học sinh. Đối với hệ không chuyên tuyển 145 học sinh cho các lớp.

Tại cơ sở 2 (quận Thủ Đức), trường tuyển 210 học sinh cho sáu lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh và Ngữ văn. Mỗi lớp không quá 35 học sinh.