Tới dự buổi hội thảo có sự tham gia của nhiều sở, ngành, đơn vị quản lý giáo dục. Buổi hội thảo tập trung thảo luận vào các vấn đề sau: Vấn đề văn hóa học đường đối với việc hình thành nhân cách học sinh, sinh viên; Bài toán văn hóa trong đổi mới giáo dục ở Việt Nam; Vai trò của tư vấn học đường trong xây dựng văn hóa học đường...

Phát biểu tại buổi hội thảo, TS Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, cho biết hiện nay ngành giáo dục đang triển khai, thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT. Một trong những vấn đề quan trọng cần được thực hiện là phải chuyển mạnh quá trình giáo dục từ “nặng” về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục “trọng” về hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất của người học; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân… GD&ĐT học sinh, sinh viên (HS-SV) không chỉ có đầy đủ kiến thức, kỹ năng thực hành mà còn cần có lý tưởng cách mạng, đạo đức tốt, lối sống trong sáng để trở thành công dân có trách nhiệm, lao động cần cù, có sức khỏe, có tri thức và sáng tạo.

Xây dựng môi trường văn hóa tạo nên sự đồng bộ - ảnh 1
 Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học tạo nên sự thay đổi nghiêm túc, đồng bộ về văn hóa trường học trong toàn hệ thống giáo dục quốc dân.

Bên cạnh đó, việc xây dựng môi trường văn hóa trong trường học đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân cho HS-SV.

Trong những năm qua, Bộ GD&ĐT đã phối hợp các bộ, ban ngành, các địa phương tham mưu ban hành và ban hành các văn bản chỉ đạo các trường xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã tham mưu trình Thủ tướng ban hành Quyết định 1501/QĐ-TTg ngày 28-8-2015 phê duyệt đề án “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Các trường đã triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, việc triển khai còn chưa đồng bộ, hiệu quả thấp.

Từ thực trạng trên, nhằm triển khai Kế hoạch 404/KH-BGDĐT về việc thực hiện Đề án 1501. Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo “Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học” nhằm tạo nên sự thay đổi nghiêm túc, đồng bộ về văn hóa trường học trong toàn hệ thống giáo dục quốc dân.