‘Giấy phép’ kinh doanh lĩnh vực TN&MT nào sẽ được bỏ?

Theo đó, Bộ TN&MT dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 44,64% điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc 18 ngành nghề về TN&MT. Trong đó, Bộ TN&MT đề xuất bãi bỏ hẳn các “giấy phép” về vận chuyển chất độc hại, lây nhiễm…

Bỏ cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm

Dự thảo này đã đề nghị bãi bỏ hẳn 5 điều (từ điều 26-30), thuộc mục 2 (của Nghị định 60/2016/NĐ-CP) quy định về điều kiện kinh doanh vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm. Theo đó các “giấy phép” về vận chuyển, đóng gói, bao bì, điều kiện về phương tiện, người áp tải hàng nguy hiểm, thuê vận chuyển hàng nguy hiểm… sẽ được bãi bỏ.

Ngoài ra Bộ TN&MT cũng cắt giảm, sửa đổi các điều kiện cấp giấy phép hành nghề, cấp giấy phép đầu tư kinh doanh khác trong lĩnh vực đất đai,  quan trắc môi trường, quản lý chất thải phế liệu, tài nguyên nước, thăm dò khoáng sản, đo đạc bản đồ…

‘Giấy phép’ kinh doanh lĩnh vực TN&MT nào sẽ được bỏ? ảnh 1

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cam kết sẽ cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực TN&MT

Trước đó, trao đổi với báo chí vào đầu năm 2018, Bộ Trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà khẳng định: “Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Bộ TN&MT trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định là: Bảo đảm việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh một cách thực chất, phù hợp với Luật Đầu tư năm 2014. Góp phần chuyển tư duy phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Bảo đảm tính khả thi, điều kiện nguồn lực của cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương xuống địa phương. Việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh gắn với công tác cải cách hành chính đặc biệt công tác thể chế và thủ tục hành chính mà Bộ đang tích cực tiến hành”.

Cắt giảm 46,64% điều kiện kinh doanh

Cụ thể, Bộ TN&MT dự kiến có khoảng 46,64% điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực TN&MT được cắt giảm, đơn giản hóa thuộc 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phụ lục IV Luật Đầu tư. Trong dự thảo Nghị định, Bộ TN&MT kiến nghị sửa đổi 11 nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh. Dự thảo bao gồm 5 chương, 13 điều.

Trong đó, Chương I, gồm 02 Điều, sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực đất đai tại 02 Nghị định: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định giá đất.

Chương II, gồm 05 Điều, sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực môi trường tại 05 Nghị định: Nghị định số 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Nghị định số 60/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Chương III, gồm 03 Điều, sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên nước; địa chất và khoáng sản tại 03 Nghị định: Nghị định số 60/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Chương IV, gồm 02 Điều, sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ, khí tượng thủy văn tại 02 Nghị định: Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ và Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

TP.HCM mưa to khiến nhiều tuyến đường ngập nặng

TP.HCM mưa to khiến nhiều tuyến đường ngập nặng

(PLO)- Nguyên nhân chính gây mưa lớn vào chiều 15-8 ở TP.HCM là do rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ tiếp tục duy trì, nối với một vùng xoáy thấp ở phía đông Philippines xu hướng di chuyển lên phía Bắc. 
Nam bộ sắp đón đợt mưa giông kéo dài

Nam bộ sắp đón đợt mưa giông kéo dài

(PLO)- Dự báo đêm nay và ngày 3-8, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.