Hà Nội kỷ luật hơn 900 đảng viên trong năm 2014

Theo bà Hằng, trong  năm 2014, UBKT thành ủy HN đã tiến hành kiểm tra 23 Đảng viên, 5 tổ chức đảng, kết quả 23/23 Đảng viên có vi phạm, 12 người bị kỷ luật. Ngoài ra, UBKT các cấp cũng tiến hành kỷ luật 891 Đảng viên và 14 tổ chức Đảng.

Hội nghị BCH Đảng bộ HN họp trong 2 ngày 15 và 16-1. Hội nghị sẽ bầu bổ sung Phó bí thư Thành ủy Hà Nội;  tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội.