Hà Nội sẽ triển khai đồng loạt các điểm rút tiền bằng CCCD gắn chip

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- UBND TP Hà Nội chỉ đạo triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công dân, triển khai đồng loạt các điểm rút tiền bằng CCCD gắn chip thay thế thẻ ATM.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản về việc triển khai ngay các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn TP từ nay đến hết năm 2022.

Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06, TP Hà Nội đặt mục tiêu từ nay đến hết năm 2022 đưa vào vận hành chính thức Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của TP trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công TP và Hệ thống “một cửa” điện tử dùng chung ba cấp của TP.

UBND TP Hà Nội giao Công an TP đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ định danh điện tử bảo đảm đến hết năm 2022, 100% công dân trên toàn TP được cấp định danh điện tử, phục vụ việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử.

Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TP tham mưu Ban Chỉ đạo 06 TP giải pháp để công khai cho nhân dân trên địa bàn TP về các nội dung mục tiêu như 100% công dân được cấp định danh điện tử, cài đặt ứng dụng VneID, 100% công dân được cấp chữ ký số.

UBND TP Hà Nội cũng giao Văn phòng UBND TP đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, tái cấu trúc các thủ tục hành chính, đặc biệt lưu ý việc bỏ thành phần hồ sơ là CMND, CCCD và sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong các thủ tục hành chính.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện việc thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách bằng hình thức điện tử 100% (qua tài khoản hoặc các dịch vụ trung gian); việc triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công dân; triển khai đồng loạt các điểm rút tiền bằng CCCD gắn chip thay thế thẻ ATM.

Rà soát, đối chiếu, làm sạch dữ liệu hộ tịch với Cơ sở dữ liệu (CSDL) dân cư; công khai các dịch vụ công thực hiện tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến (người dân không phải đến cơ quan hành chính nhà nước). Cùng đó là đề xuất cơ chế ưu đãi về phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến để khuyến khích, tăng cường hỗ trợ công dân.

TP cũng xây dựng CSDL y tế, triển khai Giấy chứng sinh điện tử, Giấy chứng từ điện tử và Giấy khám sức khỏe điện tử trên toàn TP; xây dựng CSDL về đất đai; xây dựng CSDL của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội...