Hà Nội: Thu hồi 11 dự án đã giao đất chậm triển khai

Theo báo cáo của UBND quận Thanh Xuân, đến hết năm 2017, quận có 19 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách nhà nước chậm triển khai. Trong đó có hai dự án chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; 11 dự án đã bàn giao đất nhưng chủ đầu tư không triển khai; sáu dự án có vướng mắc do chủ đầu tư đang đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất... Thời gian qua,  UBND quận Thanh Xuân đã đề xuất UBND TP thanh tra, thu hồi 11 dự án đã giao đất chậm triển khai; còn tám dự án đề nghị các chủ đầu tư tích cực triển khai.

Trưởng đoàn giám sát Phùng Thị Hồng Hà đề nghị trong thời gian tới quận Thanh Xuân đánh giá, phân tích kỹ 11 dự án đang kiến nghị thu hồi; chủ động phối hợp với các sở, ngành để khớp số liệu, thông tin dự án đầy đủ, chính xác, tránh sai lệch thông tin; tăng cường công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch các dự án được Nhà nước duyệt, giao đất để nhân dân cùng giám sát.