Hải Phòng: Chấm dứt cách ly tập trung người đến từ Hải Dương

Ngày 25-3, UBND TP Hải Phòng có văn bản chỉ đạo việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, trong đó, không còn yêu cầu người từ một số địa phương của Hải Dương phải cách ly tập trung.

Theo đó, từ 12 giờ trưa 25-3, người từ tất cả các địa phương của Hải Dương vào Hải Phòng không phải thực hiện cách ly tập trung mà chỉ cần khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 20-3, Hải Phòng dừng tất cả các chốt kiểm soát, cho khôi phục lại tất cả các hoạt động bị hạn chế nhưng vẫn áp dụng biện pháp cách ly đối với người đến từ TP Hải Dương, TP Chí Linh và huyện Kim Thành.

Người từ các địa phương của Hải Dương đến Hải Phòng không còn bị cách ly tập trung từ 12 giờ trưa 25-3

Cùng với việc chấm dứt tổ chức cách ly tập trung với người đến từ Hải Dương, các cơ sở cách ly tập trung cũng sẽ dừng tiếp nhận công dân đến cách ly y tế, các cơ sở này chỉ tiếp tục thực hiện cách ly đối với người đang cách ly đến hết thời gian theo quy định.

TP Hải Phòng đề nghị người dân không chủ quan lơ là, nâng cao ý thức tự giác, tự quản, tuân thủ việc thực hiện 5K trong phòng chống dịch, khai báo y tế trung thực và đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng.

UBND TP Hải Phòng giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục thực hiện chặt chẽ các quy định phòng chống dịch, đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh an toàn và hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm