Israel và Hamas không dễ  ngừng bắn

Israel và Hamas không dễ ngừng bắn

(PLO)- Tình trạng bạo lực sắc tộc và việc thiếu vắng hiện diện từ cộng đồng quốc tế sẽ là rào cản khiến Israel và Hamas không dễ đi đến thỏa thuận ngừng bắn.