Hàn Quốc mong muốn đầu tư khai thác đá ở Nghệ An

Ngài Oh Nak Young, Phó Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, đã đánh giá cao việc tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết các doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn tìm hiểu, đầu tư vào Nghệ An trong các lĩnh vực khai thác đá, chế biến nông sản, sản xuất giấy. Được biết, Nghệ An có diện tích rừng rộng và trữ lượng đá lớn (gần 200 triệu tấn). Hiện Nghệ An đã có năm dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc đã và đang triển khai với tổng đầu tư khoảng 20 triệu USD.

ĐẮC LAM