HBO: Hereafter

George, một công nhân Mỹ, người có một kết nối đặc biệt đến thế giới bên kia. Còn ở nửa kia của Trái đất, Marie, một nhà báo Pháp, từng có một trải nghiệm gần với cái chết làm cho cuộc sống thực tế của cô trở nên bàng hoàng.

TL