Hồ sơ dự thi công chức tại Thanh Hóa tăng gần 10 lần

Cũng theo ông Dũng, số lượng hồ sơ đăng ký thi công chức năm nay gấp khoảng 8,5 lần so với năm 2013 (482 hồ sơ). Số lượng hồ sơ tăng đột biến sẽ góp phần quan trọng trong việc tìm kiếm người có năng lực vào đảm nhiệm các vị trí cần tuyển.

Năm 2013, Thanh Hóa có 482 hồ sơ nộp thi công chức nhưng chỉ 182 hồ sơ thi đủ điểm. Sau khi kỳ thi kết thúc thì có tới 156 bài phúc khảo, tuy nhiên tất cả đều không đạt. Cũng trong năm 2013, Thanh Hóa đã thẳng tay xử lý 41 trường hợp gian dối trong thi tuyển.

ĐẶNG TRUNG