Hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang cây màu

Theo đó, cây trồng chuyển đổi được hỗ trợ gồm ngô, đậu tương, vừng, lạc, dưa, rau các loại. Đối tượng được hỗ trợ là hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân. Hỗ trợ chi phí về giống để chuyển đổi không vượt quá 2 triệu đồng/ha, trên cùng diện tích chuyển đổi chỉ được hỗ trợ một lần.

Về cơ chế hỗ trợ, ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ 100% cho các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu. Riêng TP Cần Thơ được hỗ trợ 50%.

MINH LONG