'Nhiều doanh nghiệp chết oan vì... ngăn sông cấm chợ vô lối'

'Nhiều doanh nghiệp chết oan vì... ngăn sông cấm chợ vô lối'

(PLO)- TS. Vũ Tiến Lộc nói: Lúc đóng lúc mở, lúc siết lúc buông, trên nói một đằng dưới làm một nẻo, tỉnh A thông đường, tỉnh B rào chắn, huyện bảo DN được vận hành bình thường, xã lại bảo người lao động ai ở đâu yên đó, ngăn sông cấm chợ vô lối làm cho DN chết oan.