Hoàn chỉnh thiết kế cầu Thủ Thiêm 4

Việc xây dựng hình ảnh cầu Thủ Thiêm 4 là biểu tượng của tri thức, khoa học, hiện đại, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và đô thị của TP.

Công trình cầu Thủ Thiêm 4 kết nối giữa quận 7 (khu vực phía nam TP) với quận 2 (khu vực phía đông - TP Thủ Đức trong tương lai).

Cầu Thủ Thiêm 4 được thiết kế chỉ dành cho người đi bộ và người khuyết tật sử dụng xe chuyên dụng; cấm các phương tiện giao thông khác cũng như cấm các hình thức buôn bán, kinh doanh trên cầu.