Làm học bạ giả theo chỉ đạo

Làm học bạ giả theo chỉ đạo

(PL)- Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đắk Song (Đắk Nông) đang bị thanh tra vì chuyện cả chục học viên được nơi đây cấp học bạ “khống”.
Nhận xét học sinh tiểu học: Choáng!

Nhận xét học sinh tiểu học: Choáng!

(PL)- Các giáo viên cho rằng cách làm này chỉ phát huy hiệu quả tốt khi sĩ số học sinh trong lớp ít và giảm đi những quy định sổ sách không cần thiết.