Hội nghị Trung ương 5 và cơ sở chính trị để sửa Luật Đất đai 2013

(PLO)- Để đảm bảo đầy đủ cơ sở chính trị, việc trình dự án Luật Đất đai sẽ được thực hiện ngay khi Trung ương nhất trí ban hành nghị quyết mới về đất đai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đất đai là vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, phạm vi rộng, tác động lớn đến mọi mặt kinh tế - xã hội của đất nước, quốc phòng, an ninh, đến mỗi người dân và doanh nghiệp. Là đạo luật giữ vị trí trung tâm, Luật Đất đai phải dựa trên cơ sở thực tiễn và cơ sở chính trị là tư tưởng, đường lối chỉ đạo của Đảng bằng nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN&MT. Ảnh: CHÂN LUẬN

Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN&MT. Ảnh: CHÂN LUẬN

Luật Đất đai 1993 được thể chế trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, Trung ương 5 khóa VII; Luật Đất đai 2003 được xây dựng dựa trên căn cứ chính trị là Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Luật Đất đai 2013 được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Đồng thời việc sửa đổi Luật Đất đai cần đảm bảo để hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai đồng bộ, thống nhất, khả thi, có tính dự báo, có tầm nhìn dài hạn phù hợp với quan điểm, mục tiêu của Đảng. Do đó để đảm bảo đầy đủ cơ sở chính trị và thực tiễn, Bộ Chính trị đã chỉ đạo tiến hành song song việc tổng kết Nghị quyết 19 của Trung ương khóa XI và tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 để đánh giá một cách toàn diện, thận trọng, dự báo các tác động với phương châm là những vấn đề đã được thực tiễn chứng minh là đúng, đã rõ thì tiếp tục đổi mới; những vấn đề mới, chưa rõ thì phải tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận vững chắc, làm thí điểm, lấy ý kiến rộng rãi.

Việc tổng kết Luật Đất đai 2013 đã được tiến hành rất bài bản với sự chỉ đạo sâu sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH), Chính phủ. Bộ TN&MT đã xây dựng dự án luật; tổ chức các hội thảo, hội nghị lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị và hoàn thiện các hồ sơ, dự thảo để đảm bảo các điều kiện trình QH cho ý kiến ngay tại kỳ họp thứ ba vào tháng 5-2022.

Tuy nhiên, để đảm bảo đầy đủ cơ sở chính trị, việc trình dự án luật sẽ được thực hiện ngay khi Trung ương nhất trí ban hành nghị quyết mới về đất đai. Theo chương trình công tác, Ban chấp hành Trung ương nghe báo cáo tổng kết và xem xét quyết định những vấn đề lớn cần tiếp tục đổi mới trong chính sách, pháp luật đất đai tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII vào tháng 5-2022.

Nhận thức được tầm quan trọng và thực tiễn cấp bách cần phải khẩn trương hoàn thiện pháp luật về đất đai, Đảng đoàn QH và Ban cán sự đảng Chính phủ sẽ báo cáo Bộ Chính trị xem xét bổ sung một kỳ họp bất thường để QH cho ý kiến về dự thảo luật nhằm đảm bảo tiến độ thông qua Luật Đất đai sửa đổi để đảm bảo chương trình và tiến độ xây dựng luật và pháp lệnh đã được QH quyết định.

Với việc tiến hành tổng kết thực tiễn thực hiện Nghị quyết 19 và kết quả thực tiễn thi hành Luật Đất đai 2013, chúng ta tin rằng Luật Đất đai mới sẽ được ban hành, từ đó giải quyết được các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, thúc đẩy giải phóng nguồn lực đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Việt Nam sẽ có sàn giao dịch dữ liệu

Việt Nam sẽ có sàn giao dịch dữ liệu

(PLO)- Theo Bộ Công an, Luật Dữ liệu đang được xây dựng sẽ giúp thực hiện quản lý, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất sàn giao dịch dữ liệu - theo Chiến lược dữ liệu quốc gia vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chính sách mới có hiệu từ tháng 3-2024

Chính sách mới có hiệu từ tháng 3-2024

(PLO)- Tăng trần giá vé máy bay nội địa, bãi bỏ quy định về cho vay vốn mua máy tính đối với học sinh, sinh viên khó khăn... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3-2024.