Hơn 2,5 tỉ USD tiếp tục đầu tư vào Hà Tĩnh

Theo Quy hoạch tổng thể do Tập đoàn Monitor (Mỹ) xây dựng, Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 2011-2020 đạt 18,4%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm vào năm 2035 và đạt 100 triệu đồng/người/năm vào năm 2050.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch các ngành, lĩnh vực để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể của tỉnh; cụ thể hóa các mục tiêu của quy hoạch bằng các chương trình, kế hoạch năm năm và hằng năm để triển khai thực hiện. Đồng thời, quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã trao sáu giấy chứng nhận đầu tư và ký cam kết đầu tư với bốn nhà đầu tư trong nước và các tập đoàn quốc tế với số vốn hơn 2,5 tỉ USD.

ĐẮC LAM

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.