Hơn 50% người nghèo ở Việt Nam không có trợ cấp xã hội

Theo báo cáo, Việt Nam có trên 50% người nghèo không có trợ cấp xã hội và chỉ có 20% người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Việt Nam cũng là quốc gia dành ít hơn 1% GDP để trợ cấp xã hội cho người nghèo.

Bà Pratibha Mehta, Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam, cho rằng tại Việt Nam, thách thức chính sách hàng đầu là nâng cao khả năng đối phó với những cú sốc gây ra tổn thương cho con người. Việc giải quyết vấn đề này cần được xếp hạng ưu tiên như với chính sách xóa đói giảm nghèo. Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam cũng khuyến nghị Việt Nam cần cải cách thị trường lao động mạnh mẽ hơn và trợ cấp xã hội phải đảm bảo sinh kế cơ bản cho con người…

Tại phiên trao đổi, các chuyên gia cũng cho rằng để duy trì tiến bộ thì việc bảo vệ những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng là vấn đề then chốt của các chính phủ.

VIẾT THỊNH