Kết luận việc khắc phục sự cố môi trường của Formosa

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, Bộ trưởng, Bộ TN&MT vừa thông báo kết luận của Hội đồng liên ngành giám sát việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển ở miền Trung và cam kết của Formosa (FHS).

Xây mới hệ thống hồ 10ha để ứng phó sự cố

Kết luận do Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà ký nêu rõ, hội đồng liên ngành ghi nhận FHS đã thực hiện việc khắc phục các tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường cũng như những cam kết nghiêm túc, tích cực và cầu thị, thể hiện mong muốn được sản xuất, kinh doanh lâu dài và bền vững tại Việt Nam.

Cho đến nay, FHS đã bỏ khoản tiền trên 343 triệu USD để đầu tư các công trình xử lý chất thải, giám sát môi trường nhằm bảo đảm xử lý và kiểm soát chặt chẽ các nguồn chất thải của Công ty trước khi thải ra ngoài môi trường.

Cụ thể, đã xây dựng bổ sung và đưa vào vận hành 6 hạng mục công trình bảo vệ môi trường đối với nước thải, gồm: 4 bồn lọc cao tải tại Trạm xử lý nước thải công nghiệp; bổ sung 2 cụm tiền xử lý hóa lý, khử màu và hệ thống lọc tại Trạm xử lý nước thải sinh hóa; lắp đặt 4 hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục với 15 thông số tại Trạm xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp, sinh hóa và đập quan trắc ra biển; xây mới 2 Trạm xử lý nước mưa chảy tràn tại bãi phế liệu; xây mới 2 Trạm xử lý nước tuần hoàn dập cốc; xây mới hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học trên diện tích 10 ha, đảm bảo ứng phó các sự cố về nước thải có thể xảy ra; lắp đặt bổ sung thiết bị xử lý khí thải và quan trắc tự động, liên tục khí thải với 8 thông số môi trường tại 20 ống khói và ống thải của các hạng mục công trình của FHS.

Ngư dân miền trung đã ra khơi đánh cá sau sự cố môi trường biển. Ảnh: VIẾT LONG

Người dân giám sát trực tiếp việc xả thải

Với kết quả trên, Hội đồng đồng ý cho phép FHS được tiến hành vận hành thử nghiệm Lò cao số 1 và Xưởng luyện thép sau ngày 20-5-2017.

Tuy nhiên, để đảm bảo điều kiện vận hành thử nghiệm, FHS phải khẩn trương hoàn thiện và trình UBND Hà Tĩnh phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; ... : "FHS phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam về các vấn đề có liên quan đến quá trình vận hành thử nghiệm nêu trên..."- kết luận nêu rõ.

Hội đồng cũng yêu cầu Formosa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ TN&MT, Bộ Khoa học và công nghệ để được hướng dẫn và tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc tự động, liên tục, bảo đảm hoạt động ổn định, chính xác.

Ngoài ra, tăng cường chủ động cung cấp thông tin về môi trường liên quan trong quá trình vận hành của Công ty cho cộng đồng dân cư, huy động sự giám sát của Nhân dân để phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề về môi trường.

FHS cũng phải khẩn trương truyền toàn bộ số liệu trực tuyến, hình ảnh về giám sát môi trường trên màn hình đã được lắp đặt tại phía trước cổng Công ty để người dân có thể giám sát và các số liệu giám sát được công khai theo quy định. Về lâu dài, FHS cần xây dựng bộ phận tiếp xúc với cộng đồng nhằm tăng cường cung cấp thông tin, phản hồi kịp thời ý kiến của người dân trong khu vực liên quan đến hoạt động của Nhà máy.

Cạnh đó, tiến độ hoàn thành hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học trước ngày 20-6, đảm bảo nước thải được xử lý theo tiêu chuẩn quốc tế trước khi xả ra biển; phối hợp với các cơ quan khoa học nghiên cứu phương án xả nước thải bề mặt thay cho phương án xả ngầm ra biển như hiện nay.

Formosa cam kết không để xảy ra sự cố môi trường như trước đó. Ảnh: VIẾT LONG

Giám sát môi trường độc lập

Bộ TN&MT cũng giao Tổng cục Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh, các nhà khoa học xây dựng kế hoạch giám sát môi trường độc lập đối với hoạt động vận hành thử nghiệm của FHS, trong đó cần tăng cường mức độ và tần suất giám sát, bảo đảm giám sát chặt chẽ các nguồn thải. Đối với khí thải phải có quy trình giám sát ở tất cả các khâu có thể phát sinh (chú trọng giám sát khí thải từ lò thiêu kết và lò chuyển thổi ôxy) thông qua hệ thống giám sát tự động và lấy mẫu thông thường.

Việc lấy mẫu phân tích khí thải phải được giao cho 3 đơn vị quan trắc độc lập có đủ năng lực phân tích các thông số môi trường trong khí thải, đặc biệt là thông số Dioxin và Furan phát sinh không chủ ý trong khí thải để giám sát chéo lẫn nhau.

Ngoài ra, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát chất lượng môi trường xung quanh, đặc biệt là môi trường nước biển để làm cơ sở đánh giá sức chịu tải của môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm của FHS. "Đánh giá cụ thể việc phát sinh chất thải rắn (tro, xỉ, thạch cao) và chất thải nguy hại của FHS, đồng thời đánh giá năng lực xử lý của các Công ty ký hợp đồng xử lý chất thải rắn của FHS để đảm bảo vấn đề xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại được giải quyết một cách thấu đáo, chặt chẽ..."- Kết luận nêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm