Khắc phục tồn tại trong khai thác nước dưới lòng đất ở Hóc Môn

UBND TP cũng giao Sở TN&MT phối hợp với các sở/ngành, quận/huyện tổ chức thực hiện kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP đến năm 2025. Đồng thời, sở này cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao UBND huyện Hóc Môn tiếp tục giám sát việc tuân thủ quy định của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; khắc phục các tồn tại trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn huyện.