Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII

Sáng 2-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã khai mạc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII ảnh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, sáng 2-10. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những thành tựu tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, nhấn mạnh tập trung xây dựng quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030 theo quy định pháp luật về quy hoạch, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội gợi mở tỉnh cần nghiên cứu, xây dựng, xác định định hướng phát triển với tầm nhìn dài hạn nhằm phát huy lợi thế là cầu nối giữa vùng trung du và miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng sông Hồng, cũng như vị trí nằm trong vùng Thủ đô có tuyến cao tốc Láng - Hòa Lạc - Hòa Bình.

Hòa Bình cần tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh; sử dụng có hiệu quả đất khu công nghiệp, xây dựng các tiêu chí để thu hút, lựa chọn các nhà đầu tư sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch phù hợp với mục tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài...

Theo Chủ tịch Quốc hội, Hòa Bình cần định hình cơ cấu phát triển kinh tế bền vững, phù hợp, phát huy lợi thế phát triển nông, lâm nghiệp; tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, khuyến khích áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản; phát triển các loại hình chăn nuôi phù hợp với lợi thế của tỉnh.

Hòa Bình cần chú trọng hơn công tác xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của tỉnh như cam Cao Phong, bưởi Tân Lạc… Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong nước và tìm kiếm thị trường xuất khẩu…

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hòa Bình triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng dân số; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách; huy động nguồn lực xã hội giúp đỡ người nghèo; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hòa Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc trong khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh; đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Hòa Bình cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, có đạo đức, lối sống trong sáng.

“Hòa Bình cần thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; chú trọng củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước” - Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Ngoài ra, tỉnh Hòa Bình cần chấn chỉnh, xử lý nghiêm cấp ủy, tổ chức đảng có sai phạm, khuyết điểm; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống dân vận; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc…

Phía sau sự hài lòng về phục vụ hành chính

Phía sau sự hài lòng về phục vụ hành chính

(PLO)- Chuyển đổi số là chìa khóa cho bâng cao hiệu quả hành chánh vì nó không chỉ cải thiện về thủ tục mà còn giảm người, giảm chức danh và tiến tới giảm cả công sở.