Khánh Hòa có văn phòng thừa phát lại đầu tiên

Ngày 18-12, Văn phòng Thừa phát lại Nha Trang tổ chức khai trương, chính thức đi vào hoạt động tại 701 đường 2/4, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang. Đây là văn phòng thừa phát lại đầu tiên ở tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh này.

Khánh Hòa có văn phòng thừa phát lại đầu tiên
Văn phòng Thừa phát lại Nha Trang. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Nguyễn Bắc Sơn, Trưởng văn phòng Thừa phát lại Nha Trang, cho biết trước mắt văn phòng này có chức năng hoạt động trong các lĩnh vực chính như tống đạt các văn bản, giấy tờ của công dân, tổ chức, doanh nghiệp; lập vi bằng-xác lập bằng chứng, chứng cứ pháp lý bảo vệ lợi ích công dân, tổ chức, doanh nghiệp; xác minh điều kiện thi hành án; tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của tòa án theo yêu cầu. Hiện Văn phòng Thừa phát lại Nha Trang có hai thừa phát lại hợp danh, cùng sự cố vấn, cộng tác của nhiều chuyên gia luật, luật sư…

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đề án thành lập văn phòng thừa phát lại của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2018 đã được Bộ Tư pháp phê duyệt hồi tháng 9-2017.

Trước đó, hồi tháng 3-2016, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chế định thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đây là những cơ sở pháp lý để Văn phòng Thừa phát lại Nha Trang chính thức ra đời. Chế định này được áp dụng trên cả nước từ đầu năm 2016 sau khi thực hiện thí điểm tại TP.HCM và 12 tỉnh, thành khác.