Khiển trách Đảng ủy Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (An Giang)

Theo đó, Đảng ủy trường còn nhiều hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ; việc chấp hành kỷ luật Đảng chưa nghiêm; đoàn kết nội bộ chưa tốt, thực hiện quy chế dân chủ chưa đầy đủ…

Công tác quản lý thu chi chưa đúng quy định. Qua kiểm tra, cơ quan kiểm tra phát hiện tổng số tiền đã chi cho 23 lớp liên kết là trên 1,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, trường chi thực tế chỉ trên 1,3 tỉ đồng. Số tiền còn lại, công đoàn trường được trích 10%, 90% còn lại được chia cho ban giám hiệu, phòng đào tạo và phòng hành chính quản trị. Tổng nguồn thu các lớp liên kết bị để ngoài sổ sách gần 2,8 tỉ đồng...

VĨNH SƠN

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.