Khởi tố nguyên trưởng Phòng TN&MT huyện Bác Ái

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Anh đã tham mưu xét cấp giấy đỏ 61 ha cho sáu trường hợp khai hoang, lấn chiếm đất trái phép, giao đất không đúng quy định, cho thuê đất nhưng không thu tiền sử dụng đất. Trong đó có một số trường hợp xin giao, thuê đất lập trang trại trái quy định. Tổng mức thiệt hại tài sản Nhà nước gần 6 tỉ đồng.

MINH TRÂN