Không phải trả tiền đấu nối vào lưới truyền tải do EVN đầu tư

Ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) chia sẻ với báo chí về những nội dung liên quan đến thủ tục đấu nối từ nhà máy điện lên hệ thống truyền tải điện quốc gia, ngày 10-1. 

Ông Lưu Việt Tiến cho biết, hiện nay, công tác thỏa thuận đấu nối của EVNNPT với các khách hàng thực hiện theo quy định của Thông tư 25/2016 của Bộ Công Thương và các quy định nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo Thông tư 25, khách hàng có nhu cầu đấu nối (trong đó có các chủ đầu tư nhà máy điện) không phải trả kinh phí đấu nối. EVNNPT có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải để kết nối với lưới điện của khách hàng theo đúng ranh giới đầu tư xây dựng quy định tại thỏa thuận đấu nối.

Từ năm 2014 đến nay, EVNNPT đã thỏa thuận đấu nối với 166 chủ đầu tư các nhà máy điện. Ảnh: XT 

Khách hàng có trách nhiệm đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện trong phạm vi quản lý và có trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống điện hoặc nhà máy điện tuân thủ Quy định hệ thống điện truyền tải và các quy định khác có liên quan.

Khách hàng có nhu cầu đấu nối gửi hồ sơ đề nghị đấu nối (Theo mẫu tại Thông tư 25) cho EVNNPT. Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, EVNNPT có trách nhiệm xem xét các yêu cầu liên quan đến thiết bị điện dự kiến tại điểm đấu nối; Chủ trì thực hiện đánh giá ảnh hưởng của việc đấu nối trang thiết bị, lưới điện, ...

“Để sớm hoàn thiện thủ tục thỏa thuận đấu nối và triển khai đấu nối, khách hàng cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và EVNNPT, thường xuyên thông báo tiến độ thực hiện xây dựng nhà máy, lưới điện, thời gian thử nghiệm, chạy thử vận hành nhà máy, lưới điện,...”- Ông Tiến nói. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm