Không tăng biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Số lượng người được tuyển dụng vào không quá 50% số đã tinh giản và nghỉ hưu, thực hiện sắp xếp trong nội bộ cơ quan khi thành lập tổ chức hoặc được giao nhiệm vụ mới. Ngày 15-12, trang web Chính phủ cho biết thông tin trên.

Thủ tướng cũng yêu cầu kiên quyết đưa ra khỏi công vụ những người kém về năng lực, phẩm chất. Trường hợp thật cần thiết phải bổ sung biên chế thì Bộ Nội vụ thẩm định chặt chẽ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc việc thi tuyển công chức, viên chức, bảo đảm quy trình, chất lượng. Việc xác định vị trí việc làm cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị làm cơ sở xác định tiêu chuẩn chức danh công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và để đánh giá đúng chất lượng công chức, viên chức.

TLL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm