Không thu hồi chứng chỉ hành nghề của luật sư Ngô Minh Thành

Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ban hành quyết định sửa đổi quyết định ngày 29-3-2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư (LS).

Theo đó, quyết định hủy bỏ nội dung thu hồi chứng chỉ hành nghề LS đối với ông Ngô Minh Thành.

LS Thành hiện là trưởng Văn phòng LS Minh Thanh và cộng sự, thành viên Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa. Theo quyết định trên, chứng chỉ hành nghề LS đã cấp cho ông Thành vẫn giữ nguyên giá trị.

Không thu hồi chứng chỉ hành nghề của luật sư Ngô Minh Thành ảnh 1
LS Ngô Minh Thành. Ảnh: TẤN LỘC

Quyết định trên được ban hành căn cứ đề nghị của Đoàn LS TP.HCM về việc đề nghị hủy bỏ việc thu hồi chứng chỉ hành nghề LS của ông Ngô Minh Thành.

Trước đó, đầu tháng 5-2020, Đoàn LS TP.HCM đã ban hành quyết định hủy bỏ phần quyết định xóa tên khỏi danh sách LS của Đoàn LS TP.HCM đối với LS Thành vì đã không đóng phí thành viên liên tục nhiều năm.

Cũng tại quyết định trên, Đoàn LS TP.HCM vẫn xóa tên LS Thành khỏi danh sách LS của Đoàn LS TP.HCM vì LS Thành đã gia nhập Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa và được Liên đoàn LS Việt Nam cấp thẻ LS năm 2010.

Như PLO đã phản ánh, giữa tháng 4-2020, Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa nhận được quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề LS đối với LS Thành.

Tiếp đó, đoàn lại nhận được quyết định của Liên đoàn LS Việt Nam về việc thu hồi thẻ của LS Thành.

Theo Cục Bổ trợ tư pháp, trước khi có các quyết định nêu trên thì từ năm 2016 Đoàn LS TP.HCM đã ban hành quyết định xóa tên khỏi danh sách LS của đoàn này với LS Thành vì không đóng phí thành viên liên tục nhiều năm.

Đoàn LS TP.HCM có công văn đề nghị Bộ Tư pháp, Liên đoàn LS Việt Nam thu hồi chứng chỉ hành nghề LS, thẻ LS đối với các LS bị xóa tên, trong đó có LS Thành.

Trong khi đó, LS Thành là thành viên Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa từ tháng 12-2009, đóng phí thành viên liên tục, đầy đủ và chưa có thời gian nào là thành viên Đoàn LS TP.HCM.