Kiểm sát viên phải có mặt buổi hỏi cung nếu bị can kêu oan

Mới đây, Viện trưởng VKSND Tối cao ký quyết định ban hành Quy trình tạm thời kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của cơ quan có thẩm quyền điều tra; trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố.

Theo quyết định, việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc trụ sở cơ quan có thẩm quyền điều tra bắt buộc phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.

Ngoài ra, hình thức này cũng có thể sử dụng khi hỏi cung bị can tại địa điểm khác và việc ghi âm hoặc ghi hình là theo yêu cầu của bị can hoặc của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng…

Đáng chú ý, quy định nêu rõ kiểm sát viên (KSV) phải kiểm sát trực tiếp việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi bị can, người đại diện pháp nhân kêu oan; bị can, người đại diện pháp nhân khiếu nại hoạt động điều tra; có căn cứ xác định việc điều tra có vi phạm pháp luật.

Một trường hợp khác là khi có đề nghị của Cơ quan có thẩm quyền điều tra; tài liệu, chứng cứ mẫu thuẫn hoặc chưa rõ; lời khai của bị can, người đại diện pháp nhân trước sau không thống nhất, lúc nhận tội, lúc chối tội; có căn cứ để nghi ngờ về tính xác thực trong lời khai của bị can; trường hợp bị can bị khởi tố về tội đặc biệt nghiêm trọng…

Đối với các trường hợp mà KSV không trực tiếp kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh thì tiến hành kiểm sát thông qua việc nghiên cứu biên bản hỏi cung bị can, lấy lời khai có ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21-7-2020.