Kiểm toán Nhà nước chuyển 20 vụ việc sang cơ quan điều tra

Sáng 25-3, tiếp tục kỳ họp 11, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo của KTNN trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Ông Hồ Đức Phớc cho hay: “KTNN đã thực hiện Kế hoạch kiểm toán với nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng hoàn thiện cơ chế chính sách, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ này, KTNN kiến nghị xử lý tài chính trên 353.700 tỉ đồng. Các đơn vị được kiểm toán đã thực hiện được gần 237.600 tỷ đồng.

“KTNN đã chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan CSĐT để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật, 2 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý; cung cấp 498 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, UBKT Trung ương, CQĐT và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền…”, ông Hồ Đức Phớc báo cáo.

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 trước Quốc hội. Ảnh: QH

Trong năm 2020, UB Thường vụ Quốc hội năm ngoái đã ban hành Nghị quyết 999/2020 về Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030. Tại buổi họp ông Hồ Đức Phớc cho rằng: chiến lược này có ý nghĩa quan trọng và cấp bách trong việc hoàn thiện và nâng cao hiệu lực hoạt động của Nhà nước pháp quyền XHCN, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho KTNN hoạch định các kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm.

Về các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, ông Hồ Đức Phớc đề xuất cần tiếp tục rà soát cơ sở pháp lý, đổi mới, củng cố bộ máy, phát triển cơ sở vật chất… để KTNN tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Ông Hồ Đức Phớc cũng đề xuất Quốc hội, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo, đặt biệt là chỉ đạo các cơ quan cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kiến nghị của KTNN.

Cạnh đó, ông Hồ Đức Phớc cũng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất nước.

Trình bày báo cáo thẩm tra sau đó, ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm UB Tài chính – Ngân sách của Quốc hội ghi nhận những thành tích, nỗ lực của KTNN như trong báo cáo đã nêu.

Đặc biệt, báo cáo thẩm tra ghi nhận việc KTNN đã kiểm toán các chuyên đề liên quan đến tái cơ cấu nền kinh tế, hiệu quả đầu tư công, nợ công, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, BOT…

Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo của KTNN nhiệm kỳ qua. Ảnh: QH

“Trong nhiệm kỳ, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng, bằng 3,5 lần so với giai đoạn 2011-2015”, ông Nguyễn Đức Hải nói.

Báo cáo thẩm tra cũng ghi nhận việc công khai, cung cấp thông tin kết quả kiểm toán và phối hợp công tác đã rất hiệu quả.

“Hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thông qua hoạt động kiểm toán từng bước nâng lên nhờ đẩy mạnh việc kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật và cung cấp hồ sơ, báo cáo kiểm toán cho cơ quan CSĐT và các cơ quan hữu quan”, ông Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo.

Đồng thời, ông Hải cũng cho hay: tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính giai đoạn 2016-2020 có tiến bộ, cao hơn so với giai đoạn trước.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm